Občina Brežice z rednimi investicijami skrbi za izboljšave prometne varnosti, v letu 2017 pa je naredila še dodaten korak k večji varnosti v prometu in je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) opremila križišče Gubčeve ulice in Hrastinske poti v Brežicah z opozorilnim sistemom COPS@road. Ta s svetlobnimi signali pravočasno opozarja voznike na približevanje nevarni prometni točki in na prisotnost drugih udeležencev na prednostni cesti. Župan Občine Brežice Ivan Molan je na današnjem simboličnem odprtju poudaril, da gre za dodaten prispevek k izboljšanju varnosti udeležencev v prometu na tem križišču, ter opozoril, da je za varnost v prometu še vedno najpomembnejše dosledno spoštovanje prometnih predpisov.

 

Po podatkih Policijske postaje Brežice so se v križišču Gubčeve ulice in Hrastinske poti v zadnjih letih pripetile nesreče, v katerih je bilo poleg zverižene pločevine telesno poškodovanih osem oseb. V vseh primerih je do prometne nesreče prišlo zaradi neupoštevanja pravil o prednosti.

 

Na omenjenem križišču je zdaj postavljen opozorilni sistem COPS@road (Collision Preventing Safety system). Sestavlja ga modularni nabor aktivnih prometnih znakov, individualno prilagojenih glede na posebnosti posameznega cestnega odseka. Sistem s pomočjo detektorjev v splošnem zazna približevanje udeležencev odseku iz več smeri ter jih s pomočjo svetlobnih signalov opozarja na nevarnost trka v realnem času.

 

Delovanje opozorilnega sistema COPS@road na križišču Gubčeve ulice

V križišču cest Hrastinska pot in Gubčeva ulica so postavljeni štiri moduli sistema COPS@road s senzorji in svetlobnimi prikazovalniki. Na stranskih ulicah sta postavljeni enoti s kontrastno tablo, vgrajenimi prometnimi znaki »Stop« ter senzorsko nadzorovanimi aktivnimi prikazovalniki spremenljive prometne vsebine. Na prednostnih smereh pa sta postavljeni oddaljeni detekcijski enoti z vgrajenimi senzorji. Moduli sistema COPS@road so med seboj brezžično povezani in se aktivirajo  ob zaznavi sočasnega prihoda vozil v križišče. Tako v realnem času opozarjajo na povečano nevarnost trka.

 

Trije moduli se napajajo na sočno energijo. Prav tako vse enote sistema na oddaljeni strežnik posredujejo statistiko o gostoti prometa, hitrosti vozil ter informacije o delovanju sistema. Ob tem v podjetju Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) poudarjajo, da sistem COPS@road ni nadomestilo za semafor in v nobenem primeru udeležencem ne določa prednosti. Gre izključno za opozorilni sistem, ki voznike v realnem času opozarja na nevarnost trka na nevarnih prometnih točkah.

 

Skupaj za večjo prometno varnost

Župan Občine Brežic Ivan Molan je dejal: »Del dolgoročne vizije razvoja občine je tudi izboljšana prometna varnost za vse udeležence v prometu. Intenzivno in redno skrbimo za obnove in sanacije cest, posebno pozornost pa namenjamo gradnji pločnikov in kolesarskih stez ob državnih in lokalnih cestah. V tem letu je občina za izboljšanje prometne infrastrukture namenila kar dobre tri milijone evrov proračunskih sredstev. Ker se v Občini Brežice na različne načine trudimo povečevati varnost za vse udeležence v prometu, smo veseli sodelovanja, s pomočjo katerega smo na tem križišču postavili opozorilni sistem COPS@road. Upam, da bo postavitev tega sistema bistveno vplivala na zmanjšanje nesreč.«

 

Zavarovalnica Triglav projekt Skupaj za večjo prometno varnost izvaja že vse od leta 2014. V tem času je podprla postavitve sistemov COPS@road na nevarnih prometnih točkah v skupno 23 občinah po Sloveniji, kjer obstaja povečana nevarnost trkov. Tako skladno s poslanstvom ustvarjanja varnejše prihodnosti aktivno prispeva k izboljšanju razmer na slovenskih cestah.

 

»V Zavarovalnici Triglav z različnimi aktivnosti in projekti krepimo varnost v cestnem prometu. Na podlagi dozdajšnjih izkušenj vemo, da sistemi COPS@road pozitivno prispevajo k zmanjšanju prometnih nesreč na nevarnih cestnih odsekih. Zato smo do zdaj skupno podprli že 23 postavitev inovativnih sistemov,« je povedal direktor Območne enote Krško Zavarovalnice Triglav Viktor Richter in dodal: »Na omenjenem odseku v Brežicah se je zgodilo že več prometnih nesreč in prav vse so za posledico imele tudi telesne poškodbe. Zato smo se povezali z Občino Brežice in voznikom z naprednim sistemom omogočili varnejšo vožnjo skozi križišče.«

 

Opozorilni sistem COPS@road je rezultat lastnega razvoja mladega slovenskega podjetja A.s.K. »Postavljen opozorilni sistem COPS@road na križišču v Brežicah voznike z informacijo na tabli spremenljive prometne vsebine v realnem času opozori na prisotnost prometa na prednostnih krakih križišča. Verjamemo, da bo odslej tudi ta odsek varnejši za vse prometne udeležence. Veseli nas pozitivno sodelovanje z Občino Brežice in Zavarovalnico Triglav na področju povečevanja prometne varnosti na nevarnih točkah v Sloveniji. Le s sodelovanjem smo lahko uspešnejši in dosegamo boljše rezultate za večjo varnost na naših cestah,« je pojasnil Peter Korun iz podjetja A.s.K.