Mestna občina Kranj je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) opremila križišče v Stražišču z opozorilnim sistemom COPS@road. Sistem s svetlobnimi signali pravočasno opozarja voznike na približevanje nevarni prometni točki in na prisotnost drugih udeležencev na prednostni ali neprednostni cesti.

 

Po podatkih Policijske postaje Kranj je bilo med leti 2011 in 2017 v križišču zabeleženih šest prometnih nesreč. V kar petih med njimi so udeleženci poleg zverižene pločevine utrpeli tudi telesne poškodbe, v eni izmed njih celo težje. Odsek je nevaren predvsem zaradi nezaznavnosti križišča in daljših ravnin na vseh krakih, zato vozila razvijejo (pre)visoke hitrosti na prednostni cesti.

Na omenjenem križišču je zdaj postavljen opozorilni sistem COPS@road (Collision Preventing Safety system). Sestavlja ga modularni nabor aktivnih prometnih znakov, individualno prilagojenih glede na posebnosti posameznega cestnega odseka. Sistem s pomočjo detektorjev v splošnem zazna približevanje udeležencev odseku iz več smeri ter jih s pomočjo svetlobnih signalov opozarja na nevarnost trka v realnem času.

 

Delovanje opozorilnega sistema COPS@road na križišču v Stražišču

V križišču Škofjeloške ceste, ki seka Pot v puškarno ter Seljakovo naselje, so postavljene štiri enote sistema COPS@road s senzorji in svetlobnimi prikazovalniki. Kadar se po stranski cesti križišču približuje prometni udeleženec, ga rumeni utripalci pričnejo opozarjati na njegovo bližino. Če se sočasno proti križišču giblje tudi vozilo na prednostni cesti, pričnejo utripalci enot na prednostni in stranski cesti na potencialno nevarnost trka opozarjati voznika iz obeh smeri. Enoti, ki sta na prednostni cesti, voznike opozarjata tudi v primeru prekoračitve hitrosti.

Vse enote so med seboj brezžično povezane ter se napajajo na sočno energijo. Prav tako vse enote sistema na oddaljeni strežnik posredujejo statistiko o gostoti prometa, hitrosti vozil ter informacije o delovanju sistema. Ob tem v podjetju A.s.K poudarjajo, da sistem COPS@road ni nadomestilo za semafor in v nobenem primeru udeležencem ne določa prednosti. Gre izključno za opozorilni sistem, ki voznike v realnem času opozarja na nevarnost trka na nevarnih prometnih točkah.

 

Skupaj za večjo prometno varnost

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar je dejal: »V Mestni občini Kranj se z različnimi ukrepi trudimo povečevati varnost na naših cestah. Zavedamo se, da je to križišče nevarno, kar kaže tudi statistika prometnih nesreč v zadnjih nekaj letih. Ker želimo povečati varnost za vse udeležence v prometu na tem delu, smo postavili opozorilni sistem COPS@road. Upam, da bo postavitev tega sistema vplivala na povečanje varnosti na tem cestnem odseku.« Mestna občina Kranj je za opremitev križišča prispevala 5.917 evrov.

Zavarovalnica Triglav projekt Skupaj za večjo prometno varnost izvaja že vse od leta 2014. V tem času je podprla postavitve sistemov COPS@road na nevarnih prometnih točkah v skupno 24 občinah po Sloveniji, kjer obstaja povečana nevarnost trkov. Tako skladno s poslanstvom ustvarjanja varnejše prihodnosti aktivno prispeva k izboljšanju razmer na slovenskih cestah.

»V Zavarovalnici Triglav varnost v cestnem prometu krepimo z različnimi aktivnosti in projekti. Ker vemo, da sistemi COPS@road pozitivno prispevajo k zmanjšanju prometnih nesreč na nevarnih cestnih odsekih, smo do zdaj skupaj podprli že 24 njihovih postavitev. Sofinancirali smo tudi inovativni sistem na odseku v Stražišču, kjer se je zgodilo že več prometnih nesreč, med njimi pa je imela večina za posledico telesne poškodbe,« je povedala direktorica Območne enote Kranj Zavarovalnice Triglav Janka Planinc.

Opozorilni sistem COPS@road je rezultat lastnega razvoja mladega slovenskega podjetja A.s.K. »Postavljen opozorilni sistem COPS@road na križišču v Stražišču voznike v realnem času opozori na prisotnost prometa na preostalih krakih križišča. Verjamemo, da bo odslej tudi ta odsek varnejši za vse prometne udeležence. Veseli nas pozitivno sodelovanje z Mestno občino Kranj in Zavarovalnico Triglav na področju povečevanja prometne varnosti na nevarnih točkah v Sloveniji. Le s sodelovanjem smo lahko uspešnejši in dosegamo boljše rezultate za večjo varnost na naših cestah,« je pojasnil Peter Korun iz podjetja A.s.K.