Razpis za slovenske občine 2017

 

V podjetju A.s.K bomo v časovnem obdobju 2017-18 v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav, d.d., z opozorilnimi sistemi COPS@rail® opremili 12 cestnih odsekov, ki prečkajo železniško progo in so zavarovani le z andrejevim križem. 

V sklopu razpisa lahko občine pridobijo sofinanciranje do višine 5.000 EUR z DDV za postavitev opozorilnega sistema COPS@rail® na nivojskih prehodih.

Izbrane nivojske prehode bomo opremili z enotami opozorilnega sistema COPS@rail®, ki »poudarja« nivojski prehod in opozarja voznike na ustavitev in previdnejšo vožnjo ob prečkanju nivojskega prehoda.


Enote opozorilnih sistemov COPS@rail®(Collision Preventing Safety System) spremljajo promet na nepreglednih in nevarnih cestnih odsekih v bližini nivojskega prehoda in udeležence opozarjajo, da se približujejo prehodu čez železniško progo. Poleg opozarjanja pa enote sistema COPS@rail® beležijo prometno statistiko, kar omogoča nadaljnje ukrepe za povečanje varnosti in optimizacijo prometnega režima. Več o opozorilnem sistemu COPS@rail® najdete na tej povezavi:  http://www.cops-systems.com/sl/portfolio/zelezniski-prehodi


Razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi: 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Razpis za sofinanciranje sistemov COPS@rail_08112017 (pdf)


Prijava na razpis za sofinanciranje:

Obrazec za prijavo: Obrazec COPS_ZT-2017 (pdf)

Obrazec nam izpolnjen, podpisan in ožigosan pošljite najkasneje do 22. novembra 2017 na naslov:

Aktivna signalizacija Korun d.o.o.

Slovenja vas 65g

2288 Hajdina

 

Za več informacij smo vam na voljo na info@cops-systems.com ali 041 745 567 ali 031 366 169.