Občina Medvode je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) opremila križišče v Vašah z opozorilnim sistemom COPS@road. Sistem s svetlobnimi signali pravočasno opozarja voznike na približevanje nevarni prometni točki in na prisotnost drugih udeležencev na prednostni ali neprednostni cesti. Podžupanja Občine Medvode Darinka Verovšek je poudarila, da gre za pozitiven prispevek k izboljšanju varnosti prometnih udeležencev na tem cestnem odseku.

 

Po podatkih, pridobljenih s strani Občine Medvode, prebivalci z bivališčem v bližini odseka poročajo, da se je na odseku od leta 2011 do konca 2015 zgodilo 26 prometnih nezgod. Odsek je nevaren predvsem zaradi nezaznavnosti priključka stranske ceste kot tudi ovinka, ki sledi na koncu ravnine iz obeh strani. Opozorilni sistem COPS@road (Collision Preventing Safety system) je modularni nabor aktivnih prometnih znakov, individualno prilagojenih glede na posebnosti posameznega cestnega odseka. Sistem s pomočjo detektorjev v splošnem zazna približevanje udeležencev odseku iz več smeri ter jih s pomočjo svetlobnih signalov opozarja na nevarnost trka v realnem času.

 

Delovanje opozorilnega sistema COPS@road na križišču v Vašah v Občini Medvode

Na križišču v Vašah so postavljene tri enote sistema s senzorji, svetlobnimi prikazovalniki in vgrajenimi prometnimi znaki 1101 na prednostni cesti in 2102 na stranski cesti. Kadar se po stranski cesti križišču približuje prometni udeleženec, ga rumeni utripalci pričnejo opozarjati na približevanje križišču. V kolikor se sočasno na prednostni cesti proti križišču prav tako giblje vozilo, pričnejo utripalci enote na prednostni in stranski cesti opozarjati voznika na potencialno nevarnost trka s povečano frekvenco utripanja. Enoti na prednostni cesti prav tako opozarjata voznike v primeru prekoračitve hitrosti. Vse enote so med seboj brezžično povezane ter se napajajo na sočno energijo. Prav tako vse enote sistema na oddaljeni strežnik posredujejo statistiko o gostoti prometa, hitrosti vozil ter informacije o delovanju sistema. Poudariti je potrebno, da sistem COPS@road ni nadomestilo za semafor in v nobenem primeru udeležencem ne določa prednosti. Gre izključno za opozorilni sistem, ki voznike v realnem času opozarja na nevarnost trka na nevarnih prometnih točkah.

 

Skupaj za večjo prometno varnost

Podžupanja Občine Medvode Darinka Verovšek je dejala, da se »v Občini Medvode zelo trudimo povečevati prometno varnost z različnimi ukrepi. Veseli nas dobro sodelovanje z Zavarovalnico Triglav in podjetjem A.s.K in to, da smo s skupnimi močmi opremili to križišče, kjer je bilo zabeleženo povečano tveganje za prometne nesreče. Veseli  nas, da skupaj prispevamo za boljši jutri vseh nas«. 

 

V okviru projekta Skupaj za večjo prometno varnost Zavarovalnica Triglav podpira postavitve sistemov COPS@road na prometnih točkah v 12 občinah po Sloveniji, kjer obstaja povečana nevarnost trkov. Največja slovenska zavarovalnica tako skladno s svojimi vrednotami, med katerimi sta v ospredju varnost in odgovornost, aktivno prispeva k zmanjševanju prometnih nesreč. »V Zavarovalnici Triglav s preventivnimi projekti vlagamo v lokalne skupnosti, tudi na področju prometne varnosti. Na podlagi preteklih izkušenj vemo, da lahko z inovativnim sistemom COPS@road bistveno zmanjšamo verjetnost nezgod v prometu. Zato smo podprli tudi postavitev sistema v Občini Medvode, kjer obstaja večja nevarnost prometnih nesreč,« je povedal direktor Območne enote Ljubljana Zavarovalnice Triglav Aleš Klement.

 

Opozorilni sistem COPS@road je rezultat lastnega razvoja mladega slovenskega podjetja A.s.K. »Postavljen opozorilni sistem COPS@road na tem cestnem odseku v Vašah voznike v realnem času opozori na prisotnost prometa na preostalih krakih križišča ali preveliko hitrost. Veseli nas pozitivno sodelovanje z Občino Medvode in Zavarovalnico Triglav na področju povečevanja prometne varnosti na nevarnih točkah v Sloveniji. Le s sodelovanjem smo lahko uspešnejši in dosegamo boljše rezultate za večjo varnost na naših cestah,« je pojasnil Peter Korun iz podjetja A.s.K.